کشف و توقیف 80 کیسه کود اوره یارانه دار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

80 کیسه کود اوره یارانه دار در کیسه های بدون آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط پلیس آگاهی در بازار آزاد شهرستان تبریز کشف و توقیف گردیدکه با هماهنگی های انجام یافته با پلیس آگاهی مقرر گردیده اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کودهای مکشوفه بازدید و با تنظیم صورتجلسه ای جهت تعیین تکلیف نهایی به منظور توزیع بین کشاورزان اقدام نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید