گزارش واحد فنی در خصوص بازدید و تمدید کار گزاری های استان و نمونه برداری از کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

واحد فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در راستای کنترل و تضمین کیفیت کود سوپرفسفات تریپل  ارسالی از بندر امام موجود در انبار های سازمانی شرکت اقدام به نمونه گیری کرده وپس از تنظیم صورتجلسه مربوطه به دفتر مرکزی و آزمایشگاه ارسال گردید .

ضمنا بازدید از کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و پرونده های ایشان در راستای اجرای استاندارد های مصوب و تمدید قرارداد های فی مابین انجام گردیده است که متعاقباً پس از کارشناسی های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط لازم تمدید می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید