تنظیم و تسلیم شکوائیه به مقام قضایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به کشف، ضبط و انتقال کودهای مکشوفه از فروشگاه های عرضه کود خارج از شبکه ، بنا به دستور مقام قضایی ضمن تفکیک و جداسازی و لیست برداری از کودها همراه با لایحه دادخواست شکوائیه مبنی بر تهامات احتکار، گرانفروشی، و عرضه خارج از شبکه تنظیم و تسلیم مقامات قضایی استان گردید.         

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید