جلسه هماهنگی با پیمانکار تخلیه و کیسه گیری انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در تاریخ97/11/30  روز سه شنبه ساعت 8:30 صبح جلسه ای با حضور آقای مهندس استاد مدیر محترم استان و آقایان کریمی و پروین نمایندگان مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری و آقای جعفری مدیر شرکت تخلیه ، کیسه گیری و بارگیری ایساتیس کوشان خلیج فارس و آقای کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان و آقای عباس زاده مسئول ترخیص استان  ، جهت تامین و تدارک کلیه تجهیزات لازم به منظور تسریع در کیسه گیری و بارگیری انواع کودهای شیمیایی به صورت کیسه و فله از اسکله شهید رجایی بندرعباس ، در دفتر مدیریت استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید