پیگیری امحاء 75 تن کود تقلبی مکشوفه از متخلفین استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

حیدری مسئول حراست استان قزوین از رسیدگی به پرونده 75 تنی کودهای تقلبی و اخذ مجوز معدوم سازی در روزهای آتی خبر داد.

با توجه به تشکیل پرونده های متخلفین کودهای شیمیایی با برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1396 و 1397 و پیگیری های مراحل قضایی جهت صدور رأی محکومیت قطعی آنان، در روزهای آتی نسبت به امحاء و معدوم سازی 75 تن از کودهای مکشوفه غیرمجاز از یکی از  متخلفین استان اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است کلیه هزینه های این عملیات از جمله حمل و کارگری، نگهداری، بارگیری، تخلیه و از فرد متخلف دریافت خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید