پیگیری مستمر واحد فنی بات در یافت یارانه بذر سال 96-95

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای دریافت یارانه بذر سال 96-95 ،مرحله ای دیگر از تکمیل اسناد و مدارک توزیع بذور در مقطع مذکور و تحویل به امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گردید .

ضمنا وجه یارانه  مربوط به اسناد و مدارک مرحله قبل پس از رفع واخواهی های ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت و تحویل امور مالی شرکت گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید