بازدید جناب آقای مهندس کشاورز و افتتاح انبار شعبه خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

در تاریخ 97/11/29جناب آقای مهندس کشاورز، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق جناب آقای مهندس قوسی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی و هیأت همراه از انبار تازه تأسیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بازدید و نسبت به افتتاح آن اقدام نمودند. ایشان پس از بازدید از انبار و در جمع شرکت کنندگان در مراسم در خصوص انبار مذکور فرمودند:

" این انبار در منطقه بی نظیر است."

در خاتمه از زحمات همکاران خدوم استان تشکر و قدردانی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید