برخورد قاطع با متخلفان شبکه ی توزیع کودهای غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

در راستای اجرای دقیق دستورالعمل کنترل، ‌نظارت و بازررسی از مراکز تولید، ‌نگهداری و عرضه کودهای کشاورزی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در مصاحبه با روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) اعلام نمودند : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی متولی اصلی کود در کشور است و لذا با هر گونه توزیع خارج از شبکه برخورد می کنیم و در این رابطه ما هیچ مماشاتی با این افراد نداریم و برخورد قانونی و قضایی با این افراد خواهیم داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید