نمونه گیری از کود سولفات پتاسیم شرکت مروارید ارسباران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

نمونه گیری از کود سولفات پتاسیم گرانوله تولید شرکت مروارید ارسباران که به انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی ارسال گردید، توسط رئیس اداره فنی و تولیدی شرکت ، آقای مهندس زیبایی انجام شد و جهت انجام آنالیز و کنترل کیفیت به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید