پیگیری پرونده های حقوقی در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به موضوعات جعل علامت تجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همچنین مطالبات مالی شرکت در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در یک سال گذشته 4پرونده حقوقی مفتوحه در محاکم قضایی استان مازندران در زمینه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با دستور کار اعلام جرم و طرح  دعوی بر علیه سواستفاده کنندگان از علامت تجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وصول مطالبات مالی از کارگزاران بدهکار به شرکت مورد پیگیری قرار گرفت که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید