کشف انبار قاچاق نهاده های کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در راستای کنترل و نظارت بر مراکز عرضه،‌تولید و توزیع مواد کودی در سطح استان البرز، 3 باب انبارهای توزیع غیر مجاز نهاده های کشاورزی شامل انواع کودهای کشاورزی،‌ بذور، سموم دفع آفات نباتی به ارزش 50/000/000/000 ریال توسط اعضاء کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورخ 97/11/28 کشف گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید