پلمپ فروشگاه های غیر مجاز عرضه کودهای خارج از شبکه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

    با عنایت کشف فروشگاه های غیر مجاز عرضه کودهای خارج از شبکه در البرز ضمن هماهنگی با مقامات قضایی استان و حضور قاضی سیار تعزیرات حکومتی در معیت اعضاء نظارت و کنترل بر مواد کودی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی انبارهای مذکور موجود برداری ، ‌صورتجلسه و پلمپ گردید.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید