برگزاری کمیته کارشناسی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 

کمیته کارشناسی استان در تاریخ 29 بهمن ماه در محل شرکت برگزار گردید

مباحث ارائه شده در کمیته در خصوص انبار داری  و کیسه گیری و  صفافی کودهای فله که در بهمن ماه به استان ارسال گردیده و در نیزاسفند ماه  ادامه خواهد داشت  برنامه ریزی و مدیریت گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید