بازدید از سایت باغبانی بانواز در شهرستان سیروان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

 

دکتر حاجی وند مدیرکل دفتر میوه های سردسیری در وزارت جهاد کشاورزی به همراه مهندس اقدسی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مهندس افراز مدیر باغبانی سازمان و کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سایت باغبانی 45 هکتار پسته با نواز بازدید نمودند.

در این بازدید دکتر حاجی وند به پتانسیل بالایی استان ایلام جهت کشت گیاهان داروئی و باغات در اراضی شیبدار اشاره نمود که فرصت مناسبی برای توسعه باغات و گیاهان دارویی فراهم شده و باغات 45 هکتاری پسته با نواز می‌تواند یک سایت الگویی در استان برای توسعه کاشت پسته در سال‌های آینده باشد.

سپس مهندس اقدسی معاونت بهبود تولیدات گیاهی آماری از سطح زیر کشت باغات پسته در استان ارائه نمود که بیش از 150 هکتار از اراضی استان به کاشت پسته اختصاص یافته که 45 هکتار در شهرستان سیروان می باشد و همچنین با توجه به اینکه درختان پسته بانواز حدود سه سال است که کشت گردیده اند با دعوت از یک اکیپ سرزنی از استان یزد در حال حاضر اقدام به سرزنی و آماده سازی برای عمل پیوند در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت می نمایند و با عمل پیوند زنی در سال آینده سطح باغات بارور پسته در شهرستان که تاکنون حدود 5 هکتار بوده افزایش خواهد یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید