تکمیل فرم های مربوط به حقوق شهروندی در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ در راستای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی در سطح شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، اعضای مرتبط با اجرای حقوق شهروندی آقایان برارجانی و ظاهری در روز پنجشنبه 25 بهمن ماه در استان قزوین حضور یافته و پس از بررسی و نظارت بر موضوع، نسبت به تکمیل فرم های مربوط به حقوق شهروندی اقدامات لازم صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید