سیستم منابع انسانی ( چارگون)

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری و منابع انسانی،

با توجه به درخواست مدیریت محترم امور مالی در خصوص راه اندازی سیستم حقوق و دستمزدonline  در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ جلسه ای با حضور جناب آقای مریدنژاد سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و فناوری اطاعات و جناب آقای مرادی مدیر امور اداری و منابع انسانی، خانم رحمانی مسئول و مدیر پروژه شرکت چارگون با حضور مسئولین واحدهای تخصصی بهره  بردار سیستم، جلسه ای جهت بررسی موانع و امکان سنجی بهره برداری کامل از سیستم منابع انسانی، در مورخ  28/11/97  در محل دفتر مدیریت امور اداری برگزارگردید و مقرر شد به منظور اطمینان خاطر بیشتر شرکت در زمینه کارایی مطلوب سیستم چارگون و تسهیل در ارسال اطلاعات به وزارت متبوع و امکان جایگزین کامل آن بجای سیستم mis، دو تن از کارشناسان مدیریت نسبت به بررسی رضایتمندی دستگاههای بهره بردار سیستم با شرایط مشابه شرکت از قبیل سازمان امور اراضی و بازرگانی دولتی اقدام  و نتیجه در جلسه آتی جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید