برگزاری جلسه با مديريت شعب بانك كشاورزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خراسان رضوی:

در این جلسه ابتدا آقای مهندس اسماعیلی معاون بازرگانی و اداری مالی شرکت ، ضمن تشکر از وقت ملاقات داده شده . پیرامون اهداف بلند شرکت خدمات حمایتی و تبیین وظایف و ماموریت های جاری شرکت مطالبی  را ارائه نمودند وی  با تاکید به توسعه بستر هوشمند سازی خدمات کشاورزی تحت  سیستم توسعه دولت الکترونیک و توجه به اقتصاد مقاومتی از  راه اندازی سامانه کشوری 1559 باشگاه کشاورزان خبرداد و یادآوری نمود با این سیستم بهره مندی کشاورزان از خدمات سهل و آسان و تامین بموقع نهاده های کشاورزی از مهمترین اهداف این سامانه  خواهد شد  و نقش بانک کشاورزی در این طرح بسیار پررنگ دیده شده است درخصوص پشتیبانی مالی و اعتباری و ارتباط تبادلات مالی الکترونیکی بین کشاورزان و عاملین توزیع و یکی از عمده ترین مشکلات تامین نهاده بویژه خرده مالکین مسئله نقدینگی کشاورزان بوده که الحمدالله در این طرح بخوبی توجه شده است درواقع بانک کشاورزی یکی از رکن های اساسی در پشتیبانی و خدمات طرح باشگاه کشاورزان میباشد. مهندس اسماعیلی تاکید نمود با توجه به اینکه در استان قزوین بصورت پایلوت سامانه باشگاه كشاورزان اجراشده است، بهتر است از تجربیات این استان استفاده کنیم و کارگروه مشترک فنی تشکیل دهیم و بررسی کارشناسی بشود که در این مسیر جزء بهترین استان در خدمات دهی هدف مشترک که پشتیبانی مالی کشاورزان میباشد، پیشنهاد فنی در خصوص نحوه مدیریت pos های دراختیار عاملین ارائه شد که مورد استقبال مدیریت شعب قرارگرفت و مقررشد که کارشناسان فنی بانک  و شرکت خدمات حمایتی بررسی کارشناسی نمایند. در ادامه جناب آقای مهندس علی دشت بیاضی  مدیرکل محترم شعب بانک کشاورزی  استان خراسان رضوی ضمن عرض خیرمقدم اعلام آمادگی برای همکاری را بیان فرمودند و تاکید نمودند که بانک نیز همکاری لازم که کمک کار کشاورزان باشد بطور جدی و با اولویت دنبال مینماید وی همچنین تاکید نمودند که لازم است تفاهماتی که درسطح ملی صورت گرفته در اختیار استان قرارگیرد و حتما دنبال خواهد شد تا مطابق تفام نامه های منعقده شده در این استان هم دنبال شود، لازمه اینکار این است که جلسات کارشناسی و تعاملی و هماهنگی بیشتری را داشته باشیم .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید