روند تخلیه ، کیسه گیری و ردیف چینی کودهای فله و غیر فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

روند تخلیه ، کیسه گیری و ردیف چینی  کودهای فله و غیر فله رسیده از مبادی مخلتف به مقصد مجتمع انبارهای کمی آباد و انبار900 تنی جنب ساختمان اداری در شهرستان اردبیل و همچنین انبارسازمانی استان واقع در شهرستان پارس آباد همچنان ادامه دارد.

آقای راهب مسافر مدیراستان اردبیل به همراه مسئول حراست استان طی روز جاری مورخه 28 بهمن به منظوررصد و پایش درزمینه فوق از مجتمع کمی آباد  بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید