برنامه ریزی 15دوره آموزشی ویژه کارگزاران و کشاورزان در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برنامه ریزی برای اجرای 15 دوره آموزشی ویژه کارگزاران و کشاورزان پیمانکار تولید بذور زراعی در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت این دوره های آموزشی با موضوعات آشنایی با بذور اصلاح شده دانه های روغنی، شناخت و کاربرد کودهای ریزمغذی،شناخت  و کاربرد کودهای گوگرددار ، شناخت و کاربرد کودهای زیستی، شناخت و کاربرد کودهای آلی و هم چنین شناسایی و روش های مبارزه با آفات و بیماریهای شایع محصولات گندم و جو و برنج ، روشهای بهزراعی گندم، جو و برنج و روشهای بازاریابی و کسب و کار و آشنایی با قانون تجارت به تفکیک در فصول تابستان، پاییز و زمستان و در هر فصل بنا بر ضرورت ها و نیازسنجی های صورت گرفته 5 دوره آموزشی اجرا خواهد شد. وی افزود برنامه ریزی های لازم در این زمینه صورت گرفته و در گام نخست 3 دوره آموزشی، آشنایی با بذور دانه های روغنی،شناخت و کاربرد کودهای گوگرددار و روش های بازاریابی در ماههای تیر و مرداد در استان مازندران اجرا خواهد شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید