کنترل کیفیت و تضمین کود های شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای برنامه کنترل کیفیت و تضمین کود های شیمیایی ،همکاران فنی طی هفته اخیر از 16کارگزاری کود در شهرستان های جهرم ،داراب ، کوار ومرودشت بازدید و نسبت به انجام عملیات نمونه برداری کود های ارسالی به تعدا 7نمونه همراه با تنظیم صورتجلسه و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نموده اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید