بررسی روند جذب کود شیمیایی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

در مورخ 24/11/97 با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر امور زراعی سازمان جهاد کشاورزی در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، وضعیت تأمین و تدارک انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت . در این نشست تقاضاهای ارسالی شهرستانها به مدیریت زراعت مبنی بر عدم ارسال کود به کارگزاریها نیز مورد پیگیری، که برخی از اشکالات ناشی از عدم ثبت انبارها در سامانه وزرات صمت و برخی نیز در حال حمل به مقصد کارگزاران می باشد . معاون بهبود تولیدات گیاهی پس از ارائه گزارش مختصر فعالیتهای شرکت ، پیام تشکر رئیس محترم سازمان را به همکاران شرکت ابلاغ نمودند . مهندس راه انجام نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته اظهار داشت : خوشبختانه تمهیدات مناسبی برای روزهای پایان سال و اوایل سال 98 اندیشیده شده و امیدواریم با مشکلی مواجه نباشیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید