الویت توزیع کود برای محصولات استراتژیک

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

با تاکید معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز مبنی بر الویت توزیع کود به محصولات استراتژیک خصوصاً محصول کلزا در دستور کار سازمان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد اشاره کرد : یکی از راهکارهای افزایش تولید روغن خوراکی در کشور و به‌ تبع استان را توسعه کشت کلزا برشمرد و گفت : مقدار کاربرد بذور هیبرید با توان تولید بالا و یکنواختی در رسیدن در سال زراعی جاری به ۵۴ درصد افزایش‌ یافته که نقش تغذیه گیاهی و کودهای کشاورزی موثر بوده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید