تکمیل فرم های مربوط به حقوق شهروندی در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تکمیل فرمهای مربوط به رعایت حقوق شهروندی در استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای کامل وبهینه منشور حقوق شهروندی در سطح شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، اعضای مرتبط با اجرای حقوق شهروندی در استان مازندران تعیین و نسبت به تکمیل فرم های مربوط به حقوق شهروندی اقدام گردید.

همچنین آمادگی بازرسی از رعایت حقوق شهروندی دراین استان وجود دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید