قرارداد کیسه گیری

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

  با توجه به ارسال کود شیمیایی اوره به صورت فله به برخی از نقاط کشورجهت تسریع در توزیع این نهاده و لزوم انجام عملیات کیسه گیری توسط خود استانها ، قرادادهایی از سوی شعب با پیمانکارن کیسه گیری منعقد گردیده که جهت انجام مراحل قانونی و تائید نهایی به این مدیریت ارسال شده است که حدود 15 فقره از آنها نهایی و به استان عودت گردیده است  .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید