تخصیص سهمیه از پتروشیمی ها

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید کود شیمیایی اوره توسط پتروشیمی های داخلی توسط شرکت و این مدیریت توزیع می گردد ، مقدار 55000 تن از این کود از پتروشیمی رازی ، مرودشت ، بجنورد و ارومیه بین استانها توزیع گردیده است .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید