پرداخت حق بیمه بیمه آتش سوزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

     با توجه به ارسال آخرین الحاقیه های شناور موجودی انبارهای شرکت توسط بیمه ایران بیمه گر سال قبل و محاسبات انجام شده و رفع نواقص موجود ، مبلغ 1.342.132.736 ریال بابت تسویه نهایی بیمه آتش سوزی به شرکت مذکور پرداخت گردید 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید