برگزاری مناقصه حمل جاده ای بندر امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

    با توجه به اتمام قراداد پیمانکار حمل جاده ای در بندر امام خمینی ره و ضرورت حمل و توزیع به موقع محموله های وارده به اسکله آن بندر مهم ، این مدیریت اقدام به برگزاری مناقصه حمل نمود که شرکت فجر جهاد به عنوان پیمانکار جدید انتخاب گردید که قرارداد مربوطه در مرحله امضاء می باشد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید