ورود کود به انبار سازمانی ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از حمل و تحویل 1200 تن  کود به انبار سازمانی ایلام خبر داد.

آیت جمالی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان ایلام با بیان این که  از تاریخ 97,11,12  تا امروز 950 تن کود اوره فله از مبداء بندر امام و 100 تن کوداوره کیسه ای به انبار سازمانی استان ایلام و از مبداء ارومیه150تن کود سولفات آمونیم کیسه ای حمل و تخلیه شده تا  در حداقل زمان ممکن به دسترس کشاورزان برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید