بازدید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان البرز : با عنایت به ​تاکید جدی آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص پایش و نمونه برداری صحیح از کودهای کشاورزی، ایشان به همراه جناب آقای فلاح مدیر محترم بازرگانی داخلی به منظور بازدید از روند پایش و نمونه برداری از کودها در مورخ 97/11/23 در انبارهای استان البرز حضور و از نزدیک از روند پایش و نمونه برداری کودهای تولید داخل توسط کمیته نمونه برداری استان بازدید فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید