آمار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

     با توجه به درخواست استانها در خصوص واگذاری عاملیت ، در این ماه حدود 17 مورد کد انباری جهت کارگزاران خصوصی ، 2 مورد تعاونی تولید ، 1 مورد تعاونی روستایی و دو مورد کارگزار نیز     غیر فعال گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید