برگزاری مناقصه بیمه

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

     با عنایت به اتمام قرارداد پوشش بیمه ای شرکت در زمینه باربری ، آتش سوزی و درمان در تاریخ 97/12/1 و انجام مناقصه در ماه قبل ، مراحل مربوطه انجام و پس از بررسی های فنی صورت گرفته و امتیاز بندی های خاص در نهایت بیمه سامان به عنوان بیمه گر سال جدید انتخاب که در حال تنظیم و عقد قرارداد می باشیم . 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید