خريد بذور غلات، استقرار دستگاه بوجاری، سم زن و تعويض سقف انبار

به گزارش روابط عمومی به نقل از مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز، جناب مهندس ندرلو:

عملیات خرید بذور گندم و جو مورد تعهد استانهای البرز و تهران به میزان جمعاً حدود 5/000 تن در 2 محل خرید توسط مدیریت استان البرز انجام می پذیرد.

و اولین دستگاههای بوجار كراويتی و دستگاه سم زن(دو دستگاه)، تهیه شده توسط شرکت خدمات حمایتی بعنوان پایلوت در استان البرز نصب و راه اندازی گردید كه به منظور تولید با کیفیت هر چه بیشتر بذور در انبارهای این استان نصب و آماده شروع بکار می باشد.

ضمناً عمليات تعویض سقف دو باب انبار سایت بوجاری استان البرز، كه عبارت مي باشد از  جمع آوری و نصب سقف جدید با ورق گالوانیزه و مسلح به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید