برگزاری مناقصه خرید دونوع کود از تولید کنندگان داخلی در اسفند ماه سال جاری

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

  1. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود  سولفات امونیوم گرانوله به مقدار 20 هزار تن مورخ 4/12/1397  راس ساعت 14 در ستاد شرکت با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات برگزار می شود.

 

  1. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود  سوپر فسفات تریپل گرانوله  به مقدار 50 هزار تن مورخ 4/12/1397  راس ساعت 14:30 در ستاد شرکت با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات برگزار می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید