صدور اخطار به کارگزاران استان البرز

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

در راستای دستورالعمل صادره توسط مدیریت محترم تخصصی در خصوص  نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران ، برابر گزارش اعضاء کمیته نظارت مبنی بر عدم رعایت استانداردهای فنی انبار از سوی برخی از کارگزاران، رئیس اداره بازرگانی استان برای کارگزاران خاطی اخطاریه صادر نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید