برگزاری جلسه هماهنگی هفتمین سفر استانی هیإت دولت

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

در روز یکشنبه مورخ 97/11/21 رإس ساعت 10 صبح جلسه هماهنگی هفتمین سفر استانی هیإت دولت با حضور مهندس اورنگی مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی سفرهای وزیر جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان و کلیه مسئولین بخش کشاورزی در سالن جلسات سازمان استان در حال برگزاری می باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید