گزارش خبری

بازدید اکیپ نظارتی از انبار کارگزاران استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل کنترل و نظارت بر روند توزیع نهاده های کشاورزی علی الخصوص کودهای یارانه دار ، روز پنج شنبه مورخ 18/11/97 اکیپ نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبارکارگزاران شهرستان هشترود، بخش نظرکهریز و شهرستان مراغه بازدید و توصیه های لازم را در خصوص رعایت ثبت به موقع در سیستم توزیع هوشمند نهاد ها، توزیع نهاده ها در پهنه مربوطه، نمونه برداری طبق دستورالعمل های صادره و موارد دیگر ارائه نمودند. در این بازدید از انبار دو نفر متقاضی عاملیت جدید واقع در شهرستانهای مذکور نیز بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید