جلسه کمیته تامین نهاده ها در استان آذربایجان غربی

به گزارش ر وابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لستان آذربایجان شرقی،

جلسه کمیته تامین و توزیع کالاهای یارانه ای بخش کشاورزی روز سه شنبه مورخه 97/11/16 در محل اتاق جلسه سازمان جهاد کشاورزی با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان تعزیرات، دادگستری ، صنعت و معدن و تجارت و مدیریت شرکت خدمات حمایتی و سایر اعضا برگزار گردید .در این جلسه در خصوص نحوه توزیع اقلام یارانه ای موجود تصمیم گیری به عمل آمد و در نهایت مدیر شرکت در خصوص وضعیت تامین کودهای شیمیایی گزارش را ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید