رسیدگی و کنترل حسابهای فی مابین با کارگزاران خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در هفته جاری  حساب های 12 کارگزار  از ابتداء سال  1397 تا پایان دیماه  سال جاری رسیدگی و مورد کنترل واقع قرار گرفته   که تمامی  آنها با توجه به واریز وجه  و کود های دریافتی از محل کارمزد متعلقه بستانکار گردیده اند و مقرر گردید مبلغ بستانکاری با هماهنگی باشگاه کشاورزان و در صورت داشتن سهمیه نسبت به تسویه حساب اقدام گردد. شایان ذکر است به کارگزارهای مذکور اعلام گردید که 30 درصد مبلغ کارمزد آنها در حساب بستانکاری سپرده های دریافتی نزد تامین اجتماعی نگهداری و پس از ارائه مفاصا حساب آزاد خواهد شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید