جلسه بررسی وضعیت کود استان خراسان جنوبی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

جلسه ای در محل سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با حضور معاونت محترم اداره کل تعزیرات حکومتی استان، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، جانشین محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ، نماینده محترم اداره صنعت، معدن و تجارت استان و مدیر و معاونین شعبه جهت بررسی وضعیت کودهای شیمیایی اوره فله استان و تصمیم گیری در خصوص نحوه کیسه گیری، توزیع و فروش آن برگزار گردید.                                                                                                                     

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید