نحوه توزیع اسید سولفوریک درواحدهای تولیدی کشاورزی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
امروز در دفتر مدیریت استان کرمان جلسه ای با هماهنگی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان و مسئولین شرکت توسعه و آبادانی کرمان برگزار شد که دراین جلسه شیوه همکاری مشترک، در خصوص توزیع اسید سولفوریک در واحدهای تولیدی کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت، مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان نحوه مشارکت دراین طرح رادر قالب تفاهم نامه، وکالتی و یا امانی وهمچنین توزیع توسط شبکه گسترده کارگزاران درکشور و استان را برای حاضرین تشریح نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید