كارگاه آموزشی انتقال دانش فنی و تولید كلزای هیبرید در خراسان رضوی

.

كارگاه آموزشی انتقال دانش فنی و تولید كلزای هیبرید زمستانه فرانسوی مرحله برداشت بر اساس برنامه معاونت محترم  فنی و امور تولیدی شركت با همكاری سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی و با حضور آقای بونیه كارشناس محترم مركز تحقیقات سیتیوم فرانسه ، مهندس فخاریان مدیرعامل محترم شركت كاسپین بذر  و با حضور معاونین سازمان جهاد كشاورزی و شركت خدمات حمایتی استان های خراسان رضوی و شمالی برگزار گردید .

طبق برنامه تنظیمی از مزارع الگویی مقایسه ای كشت كلزای هیبرید فرانسوی در شهرستان نيشابور اجرا شده ، بازدید به عمل آمد و آقای مهندس فخاریان كارشناس فرانسوی بوته و غلاف های كلزای هیبرید زمستانه را از نظر طول ساقه و تعداد غلاف با رقم غیر هیبرید به طور عملی مورد مقایسه قرارداده و توضیحات لازم را به حاضرین ارائه نمودند.

سپس با تشكيل كلاس تئوری و ارائه پاورپوينت نكات لازم و مهمي به كارشناسان حاضر در كارگاه آموزشی ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید