برگزاری جلسه ی معارفه ی سرپرست مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز  در جلسه یی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت ، معارفه ی سرکارخانم گیتی نظری حصاری سرپرست مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات برگزرشد.

دراین چلسه آقای مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تقدیر از مدیران پیشین این مدیریت با تاکید بر اهمیت وظایف مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات انتظارات مدیریت عالی شرکت را از این مدیریت برشمردند.

آقای مهندس مریدنژاد سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ضمن تشکر از مدیرعامل به دلیل توجه و دقت نظری که در فعالیت های بودجه یی معاونت مربوطه دارند از تایید پیشنهاد مدیرجدید برنامه ریزی و فناوری اطلاعات توسط ایشان تشکر نمود.

در پایان حکم انتصاب سرکارخانم نظری به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات توسط آقای مهندس حمیدرسولی به ایشان ابلاغ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید