انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی،
قرارداد انجام حسابرسی سال 1397 با سازمان حسابرسی منعقد گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید