حراج ضایعات بذرحاصل از بوجاری در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
امروز حراج ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم وجو در دفتر مدیریت استان برگزار شد مقدار ضایعات حدود ۵۶٨۳۶ کیلوگرم می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید