همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،
همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی و موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با حضور خانم مهندس نظری  مدیرطرح و برنامه و مهندس قربانی از مدیریت بازاریابی و امورمشتریان مسئول امور همایش ها برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید