عملکرد ده ماهه کمیسیون معاملات استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی،

گزارش عملکرد ده ماهه  کمیسیون معاملات استان خراسان شمالی در سال 97 به شرح ذیل می باشد :

  1. موضوع واگذاری عملیات امور خدماتی و پشتیبانی
  2. موضوع واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی
  3. موضوع واگذاری عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 5000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبار های سازمانی بجنورد به سایر نقاط داخل و خارج استان

لازم به ذکر است که در همه مناقصه های برگزار شده  همه مراحل مناقصه اعم از بررسی اسناد و شرایط  شرکت در مناقصه وکلیه پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) ، انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید