گزارش عملکرد باشگاه کشاورزان استان ایلام از ابتدای سال جاری تا تاریخ 97،11،15

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اسلام،

باشگاه کشاورزان استان ایلام از ابتدای سال جاری تاکنون جدیدترین گزارشات هواشناسی را به صورت روزانه از سایت هواشناسی استان ایلام (www.ilammet.ir) دریافت و در اختیار کشاورزان قرار داده است. همچنین کلیه توصیه های فنی مورد نیاز کشاورزان که در ارتباط با تغییر وضعیت جوی منطقه است در اختیار کشاورزان قرار داده می شود که این توصیه ها از طریق صورت جلسات تحقیقات هواشناسی کشاورزی (تهک) موجود در سایت هواشناسی تهیه و تنظیم می گردند.

کلیه توصیه های فنی مورد نیاز برای مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف به کشاورزان ارائه شده و همچنین به سوالات کشاورزان نیز در خصوص بذور جدیدی که برای سال زراعی جدید تهیه کرده اند پاسخ داده شده است.

تعداد 28 نمونه خاک از مزارع کشاورزان تحویل گرفته و به آزمایشگاه آب و خاک جهت انجام آزمون خاک ارسال شد. پس از انجام آزمایشات لازم توصیه های کودی مورد نیاز هر کدام از مزارع در اختیار کشاورزان قرار داده شد.

ثبت نام 47 نفر از کارگزاران این مدیریت در سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص و همچنین ثبت پته های گمرکی کارگزاران در این سامانه.

یک دوره آموزشی در روز سه شنبه مورخ 97،6،20 برای کارگزاران برگزار گردید که طی آن به سوالات کارگزاران در مورد چگونگی ثبت پته های گمرکی در سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص پاسخ داده شد.

همچنین یک دوره آموزشی دیگر در روز یکشنبه مورخ 97،10،16 برگزار شد که نحوه ثبت نام کارگزاران در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و نیز نحوه ثبت رسید و حواله های آنها در این سامانه به کارگزاران آموزش داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید