ارسال ظروف خالی غیر فلزی مستعمل سموم

          به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

           مجیدرضا نوری مسئول امور انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام              کرد؛ تعداد 162 ظرف خالی غیر فلزی مستعمل سموم شیمیایی موجود در انبار                        سازمانی استان،جهت امحاء به مجتمع شیمیایی آبیک ارسال شد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید