اهمیت توزیع به موقع نهـاده های کشاورزی بر افزایش میزان تولیدات کشاورزی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اعلام نمودند : پیش بینی می شود از اراضی زیر کشت استان 56 هزار و 74 تن گندم برداشت می شود . وی با اشاره به بارندگی‌های سال جاری که موجب افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان شده است . ایشان همچنین با اشاره به اهمیت توزیع به‌ موقع نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، فرمودند: این مهم نیز بر افزایش میزان تولیدات کشاورزی تأثیرگذار است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید