برتری استان قم در 2 شاخص عملکردی

به گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم براساس بررسی های صورت گرفته توسط گروه های ارزیابی ستادی، در گردهمائی سراسری مدیران شرکتهای خدمات حمایتی کشاورزی موفق به کسب رتبه برتر در 2 شاخص عملکردی در بین استان ها و نمایندگی کشوری در سال 97 گردید.

1-اجرای هرچه بهتر شاخص ترکیب مناسب مصرف

2- شاخص عملکرد و میزان فروش نسبت به برنامه در سال 97

 

 

*****

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید